5af1ae_13d149c4222545c5b667d98451339ec9

עתון “הנגר” יצא לאור בירושלים בחודש מרץ 1928 כירחון מקצועי שכנראה חולק חינם בין אנשי המקצוע והקשורים אליהם.

המקור נמצא אצל מר אודי בר סיני מתל אביב שהשתתף בסטודיו לאומנות בעץ בקורס נגרות מעשית שימושית והוא בין היתר אספן של כתבי יד עתיקים.

באדיבותו הרבה יש לנו צילום, ממנו אנו נוהגים להקריא פרקים קצרים נבחרים בהפסקות במהלך השיעורים.